Lejebetingelser:

 • Timelejen er DKK 437,00.
 • Godkendte folkeoplysende foreninger i Hedensted Kommune kan dog leje hallen med 100 % tilskud fra
  kommunen.
 • I forbindelse med foreningsarrangementer, hvor foreningen enten uddeler eller sælger mad og/eller
  drikkevarer, skal der betales DKK 1.000,00 til centerlederen i afsavn/øget rengøring. Der betales dog ikke
  afsavn, hvis centerlederen ikke ønsker at holde åbent under det pågældende arrangement. Foreningen og
  centerlederen skal senest 1 uge inden arrangementet aftale, hvordan det skal afvikles.